Se încing motoarele în Oneşti

august 29, 2012

Pilotul oneştean Adrian Răspopa şi Primarul Municipiului Oneşti, Laurenţiu Neghină, vă invită SAMBATĂ, 1 septembrie, ORA 17:00, ÎN CENTRUL ORAŞULUI, pe BULEVARDUL OITUZ, la ONEŞTI MOTOR SHOW.

Evenimentul  va cuprinde trei discipline sportive: stunt moto, drift şi demonstraţii cu maşini de raliu. Cei prezenti vor avea parte de un show de excepţie din care nu vor lipsi săriturile peste o masina incendiată, dar şi multe acrobaţii, derapaje şi mult fum.

„Am vrut ca la Oneşti să organizăm şi alt gen de spectacole. Cred că oneştenii aşteptau de ceva timp un astfel de eveniment. Sunt sigur că evoluţia piloţilor şi a motocicliştilor îi va impresiona pe cei prezenţi la Oneşti Motor Show şi că va deschide apetitul oneştenilor pentru astfel de proiecte”, a declarat Laurenţiu Neghină, Primarul Municipiului Oneşti.

COMUNICAT DE PRESĂ SNPAP

august 27, 2011

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la  desfăşurarea FESTIVITĂŢII DE ABSOLVIRE

În fiecare an Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna duce mai departe tradiţia organizării Festivităţii de absolvire cu ocazia acordării gradului de „agent de penitenciare” pentru promoţiile de elevi care finalizează cursurile şcolii.

Joi, 25 august 2011, începând cu ora 1000, la sediul  Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare – Tîrgu Ocna, a avut loc Festivitatea de absolvire a promoţiei 2011, cu un număr de 199 de absolvenţi (169 băieţi şi 30 fete din România) şi 10 absolvenţi din Republica Moldova (9 băieţi şi o fată).

La acest eveniment ne-au onorat cu prezenţa domnul Radu Constantin Ragea – subsecretar de stat în cadrul Ministerului de Justiţie, domnul Leonard Anghel – manager public Ministerul Justiţiei, domnul chestor de penitenciare dr. Ioan Băla – director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, domnul comisar şef de penitenciare Dorin Gabriel Mureşan – director general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, domnul chestor de penitenciare (r) Ionel Cel Mare – fost director general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, directori de direcţii, şefi de servicii şi alţi ofiţeri din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, directori de penitenciare, conducătorii instituţiilor din sistemul public de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din judeţele  Bacău şi Vrancea – domnul colonel Constantin Rizan – comandantul Centrului Militar Judeţean Bacău, domnul colonel Valeriu Buţan – şeful structurii teritoriale pentru probleme speciale Bacău şi domnul colonel Titel Dabija – locţiitor al comandantului Garnizoanei Focşani.

Din cadrul autorităţilor locale, au fost prezenţi domnul Constantin Scripăţ –  prefectul judeţului Bacău, doamna Maricica Coşa – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău, doamna Florea Ivanof – primarul oraşului Tîrgu Ocna, domnul Costache Nuţu – viceprimar al oraşului Tîrgu Ocna.

Din partea Universităţii George Bacovia Bacău a fost prezent rectorul universităţii, domnul profesor universitar doctor Dumitru Bontaş.

De asemenea, alături de noi la eveniment a participat conducerea Departamentului Instituţiilor Penitenciare din Republica Moldova reprezentată de către domnul colonel de justiţie Viacesalv Ceban – directorul general al Departamentului Instituţiilor Penitenciare din Republica Moldova şi doamna colonel de justiţie Angela Otean – directorul Direcţiei Resurse Umane.

Festivitatea a avut ca momente principale citirea deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor privind acordarea gradului profesional de agent de penitenciare absolvenţilor cursului, cuvântul invitaţilor de onoare, rostirea jurământului de credinţă, intonarea imnului naţional şi defilarea proaspeţilor agenţi de penitenciare, dezvelirea plăcii de onoare a Şcolii şi premierea şefului promoţiei 2011, agent de penitenciare Anna Maria Anghel, care a absolvit cu media 9,76. De asemenea, gradul şi numele şefului promoţiei 2011 a fost inscripţionat pe placa de onoare.

Conducerea şcolii le-a transmis proaspeţilor absolvenţi aprecieri şi recunoştinţă pentru seriozitatea şi interesul de care au dat dovadă în pregătirea profesională, pentru rezultatele pe care le-au obţinut pe timpul studiilor, pentru înţelepciunea şi poate chiar curajul de a alege o profesie dificilă şi solicitantă, care presupune riscuri şi provocări permanente, presiune şi sacrificii, un efort continuu pentru înţelegerea şi respectarea demnităţii umane în condiţii deosebite.

Pentru noii agenţi, care au intrat acum în marea familie a lucrătorilor de penitenciare, absolvirea nu reprezintă un final, ci mai degrabă un nou început. Ei vor merge în unităţile în care au fost repartizaţi, cu încrederea deplină că sunt pregătiţi să facă faţă oricăror provocări şi să dovedească că sunt buni profesionişti, să tindă spre ţeluri mai înalte, pentru că vor lucra într-un sistem care încurajează deschis competiţia şi evoluţia în carieră.

Prin absolvirea acestei promoţii, se încheie doar un capitol din activitatea Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, noi pregătindu-ne să deschidem porţile viitorilor candidaţi la concursul de admitere, organizat în luna septembrie.

Inspector de penitenciare Silvia VĂTAVU

Purtător de cuvânt

Şcola Naţională de Pregătire a Agenţilor de penitenciare Tg.Ocna

COMUNICAT DE PRESĂ SNPAP

august 23, 2011

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE

Absolvirea, de către elevi, a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare – Tîrgu Ocna constituie un eveniment cu profunde semnificaţii şi emoţii atât pentru instituţia noastră, cât şi pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, întrucât marchează intrarea în rândul personalului a unei noi promoţii de agenţi de penitenciare.

Joi, 25 august 2011, începând cu ora 1000, la sediul  Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare – Tîrgu Ocna,  va avea loc Festivitatea de absolvire a promoţiei 2011, cu un număr de 199 de absolvenţi (169 băieţi şi 30 fete din România) şi 10 absolvenţi din Republica Moldova (9 băieţi şi o fată).

An de an – mai viu şi mai bogat în semnificaţii – jurământul pe care-l vor rosti tinerii absolvenţi reprezintă momentul cel mai emoţionant al Festivităţii de absolvire, organizată cu ocazia acordării gradului de „agent de penitenciare”.

La eveniment sunt aşteptaţi reprezentanţi din partea Ministerului Justiţiei, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerului Comunicaţiilor, invitaţi din partea autorităţilor locale, conducătorii instituţiilor din sistemul public de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din judeţele Bacău şi Vrancea, precum şi conducerea Departamentului Instituţiilor Penitenciare din Republica Moldova. De asemenea, au fost invitaţi şi colaboratori de la instituţii similare din Germania, Portugalia şi Norvegia.

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna este singura instituţie de învăţământ din România care asigură selecţionarea şi şcolarizarea agenţilor de penitenciare, la cursuri cu durata de un an, având totodată şi rolul de a perfecţiona personalul din sistemul penitenciar prin susţinerea de cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională, organizate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

În baza Hotărârii Guvernului României nr. 727 din 19.10.1994, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna asigură în fiecare an şcolarizarea în domeniul execuţional penal a unui număr de 10 tineri din Republica Moldova, a căror diplomă de specializare obţinută în România este recunoscută şi apreciată.

În prezent, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna oferă viitorilor agenţi de penitenciare pregătirea specifică domeniului execuţional penal. Procesul instructiv-educativ este asigurat de un personal format din profesori, psihologi, referenţi, agenţi instructori, întreg colectivul ocupându-se de formarea celor ce vor pune în aplicare prevederile legale privind executarea pedepselor şi măsurilor privative de libertate, vor menţine ordinea şi disciplina în mediul penitenciar, in spiritul respectului demnităţii umane şi care vor contribui la pregătirea persoanelor private de libertate pentru revenirea la viaţa socială.

 

Inspector de penitenciare Silvia VĂTAVU

Purtător de cuvânt

Şcola Naţională de Pregătire a Agenţilor de penitenciare Tg.Ocna

COMUNICAT SNPAP

iunie 28, 2011

Comunicat de presă

Administraţia Naţională a Penitenciarelor remarcată în presă pentru gestionarea eficientă a resurselor

            Urmare a informaţiilor apărute în mass-media cu privire la cuantumul normei de hrană a persoanelor private de libertate, Administraţia Naţională a Penitenciarelor face următoarele precizări:

Norma de hrană pentru persoanele private de libertate condamnate, recomandată de specialişti din Ministerul Sănătăţii, are o valoare reală de 4,36 lei / zi / persoană, valoare cu TVA, şi asigură dreptul acestora la o normă calorică de 2855 calorii / zi / persoană. Această sumă alocată reprezintă aproximativ 40 % din costul total şi face referire numai la valoarea alimentelor de bază care intră în structura meniurilor zilnice, nefiind luate în calcul cheltuielile ocazionate de procesul de preparare al hranei, respectiv: cheltuieli de personal, cheltuieli cu echipamentul de lucru şi protecţie, cheltuieli cu materialele de curăţenie a spaţiilor, cheltuieli cu materialele de întreţinere şi materialele diverse, cheltuieli cu utilităţile, cheltuieli de aprovizionare şi transport, cheltuieli amortizare mijloace fixe şi alte cheltuieli precum deratizare, dezinsecţie, reparaţii utilaje.

De asemenea, Administraţia Naţională a Penitenciarelor are în folosinţă 2845,47 ha de teren agricol şi 35 de unităţi cu gospodării agrozootehnice în care se  obţin produse vegetale şi animale gestionând efective importante de suine, bovine şi ovine. Producţia este obţinută prin implicarea directă a persoanelor private de libertate şi este destinată integral consumului intern.

Administraţia Naţională a Penitenciarelor este un serviciu public, care în vederea realizării misiunilor specifice adoptă un management modern, axat pe gestionarea eficientă şi raţională a resurselor alocate, în depline condiţii de transparenţă şi vizibilitate.

 

BIROUL RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

COMUNICAT SNPAP

iunie 3, 2011

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la activităţile comemorative dedicate Zilei Eroilor,

Zilei Asociaţiei Naţionale „Cultul eroilor” şi sărbătorii Înălţării Domnului

Pornind de la sentimentul patriotic şi civic de cinstire a actelor de eroism naţional, cu ocazia Zilei Eroilor, Zilei Asociaţiei Naţionale „Cultul eroilor” şi sărbătorii Înălţării Domnului, în ziua de 02 iunie 2011, cadrele didactice şi personalul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor Tîrgu Ocna au participat la activităţile comemorative organizate de Primăria oraşului  Tîrgu Ocna dedicate acestor sărbători desfăşurate la Monumentul Independenţei – Biserica Răducanu.

Pentru a marca aşa cum se cuvine această zi cu triplă semnificaţie istorică şi ortodoxă, în cadrul programului, s-a  depus o coroană de flori, în memoria eroilor neamului.

Importanţa şi semnificaţia acestor sărbători reprezintă pentru Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare  Tîrgu  Ocna, o nouă oportunitate de a cultiva sentimentul  ataşamentului faţă de patrie şi de valorile istorice ale neamului, din perspectiva apartenenţei la sistemul naţional de ordine publică şi siguranţă naţională ale statului.

 

Comisar de penitenciare

Vasile SCUTARU

Directorul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de penitenciare Tg.Ocna

ADMITERE SNPAP TARGU OCNA 2011

mai 4, 2011

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la scoaterea la concurs a 200 locuri elevi

la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna


            Administraţia Naţională a Penitenciarelor selecţionează, prin unităţile subordonate, candidaţi – bărbaţi şi femei – în vederea participării la concursul de admitere pentru ocuparea a 200 de locuri la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tg.Ocna, sesiunea 2011.

Cele 200 de locuri sunt repartizate astfel:

– bărbaţi – 170 locuri;

– femei – 30 locuri.

Concursul de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna se desfăşoară în condiţiile stabilite prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr 1558/C/01.06.2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 535 din 03.08.2009, cu modificările şi completările ulterioare. Participarea la concursul de admitere este condiţionată de respectarea criteriilor  şi condiţiilor de participare, precum şi de achitarea taxei de participare, conform Metodologiei aprobate prin ordinul Ministrului Justiţiei nr 1558/C/01.06.2009.

Condiţiile pentru participarea candidaţilor la concurs:

–          să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

–          să cunoască limba română scris şi vorbit;

–          să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

–          să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

–          să fie declaraţi „APT” din punct de vedere medical şi psihologic;

–          să nu fi suferit condamnări (cu executarea/suspendarea executării pedepsei sau amendă penală), să nu se afle în curs de urmărire penală sau judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

–          să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ şi să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală pe fiecare an de studiu de minimum 8.00;

–          să aibă vârsta de maximum 35 de ani împliniţi în anul concursului de admitere;

–          să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;

–          să nu fi fost eliberaţi din motive imputabile sau destituiţi dintr-o  funcţie publică în ultimii 7 ani;

–          să accepte, în situaţia în care vor fi declaraţi „ADMIS”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare;

–          să accepte efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”

Taxa de concurs este în valoare de 120 lei şi va fi achitată la sediul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, la prezentarea candidaţilor în vederea susţinerii probelor de concurs.

Sunt scutiţi de plata taxei de admitere:

a) orfanii de ambii părinţi;

b) candidaţii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;

c) copiii personalului din sistemul administraţiei penitenciare în activitate, pensionat sau decedat.

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de participare la concurs trebuie să probeze cu adeverinţe eliberate de organele competente, că se află în una din situaţiile prevăzute.

Candidaţii ale căror dosare de concurs au fost declarate „ADMIS” de către comisiile de selectare a dosarelor, desemnate la nivelul fiecărei unităţi, pot participa la concursul de admitere care se desfăşoară la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciar Tîrgu Ocna. Etapa de selectare a dosarelor constă în verificarea  documentelor din punct de vedere al conţinutului şi al îndeplinirii condiţiilor de participare stabilite conform Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 1558/C/2009.

Prezentarea de înscrisuri false, declararea în fals sau omisiunea declarării unor aspecte de interes pentru procesul de recrutare şi selectare a dosarelor de către candidaţi, cu ocazia întocmirii dosarului sau pe timpul şcolarizării, se pedepseşte conform legii şi atrage respingerea dosarului, eliminarea din concurs, anularea rezultatelor obţinute de către candidat sau, după caz, exmatricularea din instituţia de învăţământ pentru care a fost recrutat.

Concursul de admitere se desfăşoară în două etape:

–          Probele eliminatorii: verificarea aptitudinilor fizice

–          Probe de verificare a cunoştinţelor teoretice, în format test grilă la „Limba română”  şi „Istoria românilor”.

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare este o instituţie de formare profesională a agenţilor de penitenciare, care funcţionează în cadrul Ministerului Justiţiei. Instituţia asigură dobândirea de competenţe prin însuşirea unor noţiuni din domeniul juridic, socio-uman şi reglementări specifice sistemului penitenciar.

Conducerea Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna foloseşte acest prilej pentru a vă adresa întreaga sa disponibilitate şi dorinţă de colaborare, asigurându-vă de întreaga sa consideraţie şi preţuire, invitându-vă să accesaţi  site-ul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, www.snpaptgocna.ro, pentru o mai bună informare asupra specificului activităţii instituţiei noastre, condiţiile de şcolarizare  şi oferta educaţională a Şcolii.

Comisar de penitenciare

Vasile SCUTARU

Directorul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de penitenciare Tîrgu Ocna

Paste fericit !

aprilie 23, 2011

COMUNICAT DE PRESĂ SNPAP

aprilie 21, 2011

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la acţiuni de împădurire şi de ecologizare 

În spiritul promovării unor atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător, elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna se alătură acţiunilor de salvare a patrimoniului nostru natural . În acest sens, în ziua de 20 aprilie 2011,  elevii Şcolii  au participat la acţiuni de împădurire şi de ecologizare în localitatea Slănic Moldova.

Au fost plantaţi peste 350 puieţi de brad, după care voluntarii au desfăşurat acţiuni de curăţire-salubrizare a spaţiilor verzi din parcul staţiunii. Aceste acţiuni reprezintă rodul unei îndelungate şi fructuoase colaborări cu Primăria staţiunii Slănic Moldova, ce vizează campanii de responsabilitate socială, îndreptate spre protejarea mediului înconjurător şi promovarea principiilor ecologice.

Mesajul transmis este acela că fiecare dintre noi poate contribui semnificativ la ameliorarea şi protejarea mediului înconjurător.

 Comisar de penitenciare

Vasile SCUTARU

Directorul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de penitenciare Tîrgu Ocna


COMUNICAT DE PRESĂ SNPAP

aprilie 13, 2011

COMUNICAT DE PRESĂ

referitor la exercitii tehnico-tactice

La Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna  s-a desfăşurat în data de 13.04.2011 un exerciţiu de alarmare la care au participat  funcţionarii publici cu statut special din cadrul unităţii, precum şi cei 200 de elevii  ai Şcolii. Cu ocazia acestei acţiuni, au fost efectuate exerciţii privind două situaţii tactice şi anume: revolta întregului efectiv de persoane private de libertate cazate pe o secţie de deţinere şi baricadarea în camera de deţinere a unui număr de 5 persoane private de libertate. De asemenea, au fost realizate percheziţii generale asupra  persoanelor ce execută pedeapsa privativă de libertate în unitate.

În urma percheziţiilor efectuate au fost descoperite unele obiecte interzise care au fost confiscate. Exerciţiul a fost declanşat de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi a fost desfăşurat simultan în toate unităţile penitenciare din ţară. Astfel de acţiuni vor continua şi au drept scop dezvoltarea abilităţilor personalului si a viitorilor agenti de penitenciare, de a interveni rapid pentru soluţionarea eficientă a incidentelor critice şi operaţionale, dar şi menţinerea unui grad ridicat de siguranţă a locurilor de deţinere.

Comisar de penitenciare

Vasile SCUTARU

Directorul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de penitenciare Tg.Ocna

 

COMUNICAT DE PRESĂ SNPAP

aprilie 7, 2011

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la vizita de studiu a unei delegaţii de la

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna în Germania

Având în vedere consolidarea cooperării cu sistemele penitenciare din străinătate şi intensificarea procesului de modernizare a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna prin promovarea unor schimburi de experienţă cu instituţii similare din străinătate, se continuă seria întâlnirilor bilaterale cu centrul bavarez de pregătire a personalului de penitenciare din Germania. În acest sens, în perioada 27 martie – 01 aprilie 2011, o delegaţie din partea Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a efectuat o vizita de studiu în Germania. Delegaţia română a fost constituită din comisar şef de penitenciare Marius Şova – şeful catedrei de Teorie şi Practică Penitenciară din cadrul SNPAP Tîrgu Ocna; comisar de penitenciare Lenuţa Dănilă – şeful catedrei de Ştiinţe Juridice şi Socio-umane din cadrul SNPAP Tîrgu Ocna şi comisar de penitenciare  Cristian Maurer, de la Penitenciarul Slobozia, în calitate de translator. Vizita delegaţiei române s-a desfăşurat în baza relaţiilor de colaborare stabilite prin protocolul de colaborare cu Centrul de Pregătire a Personalului de Penitenciare din Straubing, Bavaria Germania (Bayerische Justizvollzugsschule Straubing), semnat în luna mai 2010, când a avut loc şi un prim contact oficial prin prezenţa la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a unei delegaţii de la Straubing – Germania. În baza acestui protocol s-au desfăşurat deja patru întâlniri oficiale – două la Tîrgu Ocna şi două la Straubing, între reprezentanţi ai celor două instituţii, în urma cărora s-au stabilit condiţiile în care va funcţiona protocolul, obiectivele colaborării, precum şi modalităţile în care aceste obiective vor fi atinse.

Obiectivele acestei deplasări au avut ca scop documentarea membrilor delegaţiei române în ce priveşte:

– identificarea de noi metode de planificare a învăţământului, în special organizarea procesului de învăţământ pe module;

–    selecţionarea şi pregătirea specifică a lectorilor proveniţi dintre specialiştii din  sistemul penitenciar;

–    organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică; activitatea ofiţerului de formare profesională;

–    sistemul de formare continuă (oferta educaţională şi sistemul de aplicare de către personal);

În cadrul itinerariului deplasării au fost vizitate instituţii din landul Bavaria:

Centrul de Pregătire a Personalului de Penitenciare din Straubing unde au fost prezentate informaţii privind organizarea procesului de pregătire iniţială (atât în ce priveşte partea teoretică cât şi cea practică), prin participarea delegaţiei la desfăşurarea unor cursuri teoretice şi la activităţi practice de instrucţia tragerii.

Penitenciarul Kaisheim, în vederea documentării privind organizarea stagiului de practică.

–    Şcoala de Poliţie din Eichstätt, unde delegaţia a participat la aplicaţii practice realizate de elevii şcolii.

În cadrul vizitei s-au stabilit şi obiectivele întâlnirilor ulterioare, ca perspectivă, prima dintre acestea fiind deja planificată în luna august printr-o vizită în România a  unei delegaţii din partea germană. Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna se află într-un proces firesc şi necesar de modernizare şi aliniere a standardelor proprii la cele europene, iar această vizită de studiu a oferit oportunitatea identificării unor soluţii, idei şi proiecte aplicabile instituţiei noastre dar şi sistemului penitenciar în general, cu privire la pregătirea iniţială şi continuă a personalului de penitenciare.

Pentru informaţii suplimentare, desemnăm ca persoană de contact pe doamna inspector de penitenciare Silvia VĂTAVU, telefon 0234/344149, interior 114, telefon mobil 0740114215, e-mail: svatavu@dgp.ro.

Comisar de penitenciare

Vasile SCUTARU

Directorul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna

Inspector de penitenciare Silvia VĂTAVU

Purtător de cuvânt