Posts Tagged ‘absolvire’

COMUNICAT DE PRESĂ SNPAP

August 27, 2011

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la  desfăşurarea FESTIVITĂŢII DE ABSOLVIRE

În fiecare an Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna duce mai departe tradiţia organizării Festivităţii de absolvire cu ocazia acordării gradului de „agent de penitenciare” pentru promoţiile de elevi care finalizează cursurile şcolii.

Joi, 25 august 2011, începând cu ora 1000, la sediul  Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare – Tîrgu Ocna, a avut loc Festivitatea de absolvire a promoţiei 2011, cu un număr de 199 de absolvenţi (169 băieţi şi 30 fete din România) şi 10 absolvenţi din Republica Moldova (9 băieţi şi o fată).

La acest eveniment ne-au onorat cu prezenţa domnul Radu Constantin Ragea – subsecretar de stat în cadrul Ministerului de Justiţie, domnul Leonard Anghel – manager public Ministerul Justiţiei, domnul chestor de penitenciare dr. Ioan Băla – director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, domnul comisar şef de penitenciare Dorin Gabriel Mureşan – director general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, domnul chestor de penitenciare (r) Ionel Cel Mare – fost director general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, directori de direcţii, şefi de servicii şi alţi ofiţeri din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, directori de penitenciare, conducătorii instituţiilor din sistemul public de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din judeţele  Bacău şi Vrancea – domnul colonel Constantin Rizan – comandantul Centrului Militar Judeţean Bacău, domnul colonel Valeriu Buţan – şeful structurii teritoriale pentru probleme speciale Bacău şi domnul colonel Titel Dabija – locţiitor al comandantului Garnizoanei Focşani.

Din cadrul autorităţilor locale, au fost prezenţi domnul Constantin Scripăţ –  prefectul judeţului Bacău, doamna Maricica Coşa – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău, doamna Florea Ivanof – primarul oraşului Tîrgu Ocna, domnul Costache Nuţu – viceprimar al oraşului Tîrgu Ocna.

Din partea Universităţii George Bacovia Bacău a fost prezent rectorul universităţii, domnul profesor universitar doctor Dumitru Bontaş.

De asemenea, alături de noi la eveniment a participat conducerea Departamentului Instituţiilor Penitenciare din Republica Moldova reprezentată de către domnul colonel de justiţie Viacesalv Ceban – directorul general al Departamentului Instituţiilor Penitenciare din Republica Moldova şi doamna colonel de justiţie Angela Otean – directorul Direcţiei Resurse Umane.

Festivitatea a avut ca momente principale citirea deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor privind acordarea gradului profesional de agent de penitenciare absolvenţilor cursului, cuvântul invitaţilor de onoare, rostirea jurământului de credinţă, intonarea imnului naţional şi defilarea proaspeţilor agenţi de penitenciare, dezvelirea plăcii de onoare a Şcolii şi premierea şefului promoţiei 2011, agent de penitenciare Anna Maria Anghel, care a absolvit cu media 9,76. De asemenea, gradul şi numele şefului promoţiei 2011 a fost inscripţionat pe placa de onoare.

Conducerea şcolii le-a transmis proaspeţilor absolvenţi aprecieri şi recunoştinţă pentru seriozitatea şi interesul de care au dat dovadă în pregătirea profesională, pentru rezultatele pe care le-au obţinut pe timpul studiilor, pentru înţelepciunea şi poate chiar curajul de a alege o profesie dificilă şi solicitantă, care presupune riscuri şi provocări permanente, presiune şi sacrificii, un efort continuu pentru înţelegerea şi respectarea demnităţii umane în condiţii deosebite.

Pentru noii agenţi, care au intrat acum în marea familie a lucrătorilor de penitenciare, absolvirea nu reprezintă un final, ci mai degrabă un nou început. Ei vor merge în unităţile în care au fost repartizaţi, cu încrederea deplină că sunt pregătiţi să facă faţă oricăror provocări şi să dovedească că sunt buni profesionişti, să tindă spre ţeluri mai înalte, pentru că vor lucra într-un sistem care încurajează deschis competiţia şi evoluţia în carieră.

Prin absolvirea acestei promoţii, se încheie doar un capitol din activitatea Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, noi pregătindu-ne să deschidem porţile viitorilor candidaţi la concursul de admitere, organizat în luna septembrie.

Inspector de penitenciare Silvia VĂTAVU

Purtător de cuvânt

Şcola Naţională de Pregătire a Agenţilor de penitenciare Tg.Ocna

Reclame