Posts Tagged ‘admitere snpap targu ocna 2011’

ADMITERE SNPAP TARGU OCNA 2011

Mai 4, 2011

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la scoaterea la concurs a 200 locuri elevi

la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna


            Administraţia Naţională a Penitenciarelor selecţionează, prin unităţile subordonate, candidaţi – bărbaţi şi femei – în vederea participării la concursul de admitere pentru ocuparea a 200 de locuri la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tg.Ocna, sesiunea 2011.

Cele 200 de locuri sunt repartizate astfel:

– bărbaţi – 170 locuri;

– femei – 30 locuri.

Concursul de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna se desfăşoară în condiţiile stabilite prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr 1558/C/01.06.2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 535 din 03.08.2009, cu modificările şi completările ulterioare. Participarea la concursul de admitere este condiţionată de respectarea criteriilor  şi condiţiilor de participare, precum şi de achitarea taxei de participare, conform Metodologiei aprobate prin ordinul Ministrului Justiţiei nr 1558/C/01.06.2009.

Condiţiile pentru participarea candidaţilor la concurs:

–          să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

–          să cunoască limba română scris şi vorbit;

–          să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

–          să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

–          să fie declaraţi „APT” din punct de vedere medical şi psihologic;

–          să nu fi suferit condamnări (cu executarea/suspendarea executării pedepsei sau amendă penală), să nu se afle în curs de urmărire penală sau judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

–          să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ şi să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală pe fiecare an de studiu de minimum 8.00;

–          să aibă vârsta de maximum 35 de ani împliniţi în anul concursului de admitere;

–          să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;

–          să nu fi fost eliberaţi din motive imputabile sau destituiţi dintr-o  funcţie publică în ultimii 7 ani;

–          să accepte, în situaţia în care vor fi declaraţi „ADMIS”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare;

–          să accepte efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”

Taxa de concurs este în valoare de 120 lei şi va fi achitată la sediul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, la prezentarea candidaţilor în vederea susţinerii probelor de concurs.

Sunt scutiţi de plata taxei de admitere:

a) orfanii de ambii părinţi;

b) candidaţii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;

c) copiii personalului din sistemul administraţiei penitenciare în activitate, pensionat sau decedat.

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de participare la concurs trebuie să probeze cu adeverinţe eliberate de organele competente, că se află în una din situaţiile prevăzute.

Candidaţii ale căror dosare de concurs au fost declarate „ADMIS” de către comisiile de selectare a dosarelor, desemnate la nivelul fiecărei unităţi, pot participa la concursul de admitere care se desfăşoară la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciar Tîrgu Ocna. Etapa de selectare a dosarelor constă în verificarea  documentelor din punct de vedere al conţinutului şi al îndeplinirii condiţiilor de participare stabilite conform Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 1558/C/2009.

Prezentarea de înscrisuri false, declararea în fals sau omisiunea declarării unor aspecte de interes pentru procesul de recrutare şi selectare a dosarelor de către candidaţi, cu ocazia întocmirii dosarului sau pe timpul şcolarizării, se pedepseşte conform legii şi atrage respingerea dosarului, eliminarea din concurs, anularea rezultatelor obţinute de către candidat sau, după caz, exmatricularea din instituţia de învăţământ pentru care a fost recrutat.

Concursul de admitere se desfăşoară în două etape:

–          Probele eliminatorii: verificarea aptitudinilor fizice

–          Probe de verificare a cunoştinţelor teoretice, în format test grilă la „Limba română”  şi „Istoria românilor”.

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare este o instituţie de formare profesională a agenţilor de penitenciare, care funcţionează în cadrul Ministerului Justiţiei. Instituţia asigură dobândirea de competenţe prin însuşirea unor noţiuni din domeniul juridic, socio-uman şi reglementări specifice sistemului penitenciar.

Conducerea Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna foloseşte acest prilej pentru a vă adresa întreaga sa disponibilitate şi dorinţă de colaborare, asigurându-vă de întreaga sa consideraţie şi preţuire, invitându-vă să accesaţi  site-ul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, www.snpaptgocna.ro, pentru o mai bună informare asupra specificului activităţii instituţiei noastre, condiţiile de şcolarizare  şi oferta educaţională a Şcolii.

Comisar de penitenciare

Vasile SCUTARU

Directorul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de penitenciare Tîrgu Ocna

Reclame