Posts Tagged ‘snpap targu ocna’

COMUNICAT DE PRESĂ SNPAP

August 27, 2011

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la  desfăşurarea FESTIVITĂŢII DE ABSOLVIRE

În fiecare an Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna duce mai departe tradiţia organizării Festivităţii de absolvire cu ocazia acordării gradului de „agent de penitenciare” pentru promoţiile de elevi care finalizează cursurile şcolii.

Joi, 25 august 2011, începând cu ora 1000, la sediul  Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare – Tîrgu Ocna, a avut loc Festivitatea de absolvire a promoţiei 2011, cu un număr de 199 de absolvenţi (169 băieţi şi 30 fete din România) şi 10 absolvenţi din Republica Moldova (9 băieţi şi o fată).

La acest eveniment ne-au onorat cu prezenţa domnul Radu Constantin Ragea – subsecretar de stat în cadrul Ministerului de Justiţie, domnul Leonard Anghel – manager public Ministerul Justiţiei, domnul chestor de penitenciare dr. Ioan Băla – director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, domnul comisar şef de penitenciare Dorin Gabriel Mureşan – director general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, domnul chestor de penitenciare (r) Ionel Cel Mare – fost director general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, directori de direcţii, şefi de servicii şi alţi ofiţeri din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, directori de penitenciare, conducătorii instituţiilor din sistemul public de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din judeţele  Bacău şi Vrancea – domnul colonel Constantin Rizan – comandantul Centrului Militar Judeţean Bacău, domnul colonel Valeriu Buţan – şeful structurii teritoriale pentru probleme speciale Bacău şi domnul colonel Titel Dabija – locţiitor al comandantului Garnizoanei Focşani.

Din cadrul autorităţilor locale, au fost prezenţi domnul Constantin Scripăţ –  prefectul judeţului Bacău, doamna Maricica Coşa – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău, doamna Florea Ivanof – primarul oraşului Tîrgu Ocna, domnul Costache Nuţu – viceprimar al oraşului Tîrgu Ocna.

Din partea Universităţii George Bacovia Bacău a fost prezent rectorul universităţii, domnul profesor universitar doctor Dumitru Bontaş.

De asemenea, alături de noi la eveniment a participat conducerea Departamentului Instituţiilor Penitenciare din Republica Moldova reprezentată de către domnul colonel de justiţie Viacesalv Ceban – directorul general al Departamentului Instituţiilor Penitenciare din Republica Moldova şi doamna colonel de justiţie Angela Otean – directorul Direcţiei Resurse Umane.

Festivitatea a avut ca momente principale citirea deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor privind acordarea gradului profesional de agent de penitenciare absolvenţilor cursului, cuvântul invitaţilor de onoare, rostirea jurământului de credinţă, intonarea imnului naţional şi defilarea proaspeţilor agenţi de penitenciare, dezvelirea plăcii de onoare a Şcolii şi premierea şefului promoţiei 2011, agent de penitenciare Anna Maria Anghel, care a absolvit cu media 9,76. De asemenea, gradul şi numele şefului promoţiei 2011 a fost inscripţionat pe placa de onoare.

Conducerea şcolii le-a transmis proaspeţilor absolvenţi aprecieri şi recunoştinţă pentru seriozitatea şi interesul de care au dat dovadă în pregătirea profesională, pentru rezultatele pe care le-au obţinut pe timpul studiilor, pentru înţelepciunea şi poate chiar curajul de a alege o profesie dificilă şi solicitantă, care presupune riscuri şi provocări permanente, presiune şi sacrificii, un efort continuu pentru înţelegerea şi respectarea demnităţii umane în condiţii deosebite.

Pentru noii agenţi, care au intrat acum în marea familie a lucrătorilor de penitenciare, absolvirea nu reprezintă un final, ci mai degrabă un nou început. Ei vor merge în unităţile în care au fost repartizaţi, cu încrederea deplină că sunt pregătiţi să facă faţă oricăror provocări şi să dovedească că sunt buni profesionişti, să tindă spre ţeluri mai înalte, pentru că vor lucra într-un sistem care încurajează deschis competiţia şi evoluţia în carieră.

Prin absolvirea acestei promoţii, se încheie doar un capitol din activitatea Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, noi pregătindu-ne să deschidem porţile viitorilor candidaţi la concursul de admitere, organizat în luna septembrie.

Inspector de penitenciare Silvia VĂTAVU

Purtător de cuvânt

Şcola Naţională de Pregătire a Agenţilor de penitenciare Tg.Ocna

Reclame

COMUNICAT DE PRESĂ SNPAP

August 23, 2011

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE

Absolvirea, de către elevi, a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare – Tîrgu Ocna constituie un eveniment cu profunde semnificaţii şi emoţii atât pentru instituţia noastră, cât şi pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, întrucât marchează intrarea în rândul personalului a unei noi promoţii de agenţi de penitenciare.

Joi, 25 august 2011, începând cu ora 1000, la sediul  Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare – Tîrgu Ocna,  va avea loc Festivitatea de absolvire a promoţiei 2011, cu un număr de 199 de absolvenţi (169 băieţi şi 30 fete din România) şi 10 absolvenţi din Republica Moldova (9 băieţi şi o fată).

An de an – mai viu şi mai bogat în semnificaţii – jurământul pe care-l vor rosti tinerii absolvenţi reprezintă momentul cel mai emoţionant al Festivităţii de absolvire, organizată cu ocazia acordării gradului de „agent de penitenciare”.

La eveniment sunt aşteptaţi reprezentanţi din partea Ministerului Justiţiei, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerului Comunicaţiilor, invitaţi din partea autorităţilor locale, conducătorii instituţiilor din sistemul public de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din judeţele Bacău şi Vrancea, precum şi conducerea Departamentului Instituţiilor Penitenciare din Republica Moldova. De asemenea, au fost invitaţi şi colaboratori de la instituţii similare din Germania, Portugalia şi Norvegia.

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna este singura instituţie de învăţământ din România care asigură selecţionarea şi şcolarizarea agenţilor de penitenciare, la cursuri cu durata de un an, având totodată şi rolul de a perfecţiona personalul din sistemul penitenciar prin susţinerea de cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională, organizate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

În baza Hotărârii Guvernului României nr. 727 din 19.10.1994, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna asigură în fiecare an şcolarizarea în domeniul execuţional penal a unui număr de 10 tineri din Republica Moldova, a căror diplomă de specializare obţinută în România este recunoscută şi apreciată.

În prezent, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna oferă viitorilor agenţi de penitenciare pregătirea specifică domeniului execuţional penal. Procesul instructiv-educativ este asigurat de un personal format din profesori, psihologi, referenţi, agenţi instructori, întreg colectivul ocupându-se de formarea celor ce vor pune în aplicare prevederile legale privind executarea pedepselor şi măsurilor privative de libertate, vor menţine ordinea şi disciplina în mediul penitenciar, in spiritul respectului demnităţii umane şi care vor contribui la pregătirea persoanelor private de libertate pentru revenirea la viaţa socială.

 

Inspector de penitenciare Silvia VĂTAVU

Purtător de cuvânt

Şcola Naţională de Pregătire a Agenţilor de penitenciare Tg.Ocna

COMUNICAT SNPAP

Iunie 28, 2011

Comunicat de presă

Administraţia Naţională a Penitenciarelor remarcată în presă pentru gestionarea eficientă a resurselor

            Urmare a informaţiilor apărute în mass-media cu privire la cuantumul normei de hrană a persoanelor private de libertate, Administraţia Naţională a Penitenciarelor face următoarele precizări:

Norma de hrană pentru persoanele private de libertate condamnate, recomandată de specialişti din Ministerul Sănătăţii, are o valoare reală de 4,36 lei / zi / persoană, valoare cu TVA, şi asigură dreptul acestora la o normă calorică de 2855 calorii / zi / persoană. Această sumă alocată reprezintă aproximativ 40 % din costul total şi face referire numai la valoarea alimentelor de bază care intră în structura meniurilor zilnice, nefiind luate în calcul cheltuielile ocazionate de procesul de preparare al hranei, respectiv: cheltuieli de personal, cheltuieli cu echipamentul de lucru şi protecţie, cheltuieli cu materialele de curăţenie a spaţiilor, cheltuieli cu materialele de întreţinere şi materialele diverse, cheltuieli cu utilităţile, cheltuieli de aprovizionare şi transport, cheltuieli amortizare mijloace fixe şi alte cheltuieli precum deratizare, dezinsecţie, reparaţii utilaje.

De asemenea, Administraţia Naţională a Penitenciarelor are în folosinţă 2845,47 ha de teren agricol şi 35 de unităţi cu gospodării agrozootehnice în care se  obţin produse vegetale şi animale gestionând efective importante de suine, bovine şi ovine. Producţia este obţinută prin implicarea directă a persoanelor private de libertate şi este destinată integral consumului intern.

Administraţia Naţională a Penitenciarelor este un serviciu public, care în vederea realizării misiunilor specifice adoptă un management modern, axat pe gestionarea eficientă şi raţională a resurselor alocate, în depline condiţii de transparenţă şi vizibilitate.

 

BIROUL RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

COMUNICAT SNPAP

Iunie 3, 2011

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la activităţile comemorative dedicate Zilei Eroilor,

Zilei Asociaţiei Naţionale „Cultul eroilor” şi sărbătorii Înălţării Domnului

Pornind de la sentimentul patriotic şi civic de cinstire a actelor de eroism naţional, cu ocazia Zilei Eroilor, Zilei Asociaţiei Naţionale „Cultul eroilor” şi sărbătorii Înălţării Domnului, în ziua de 02 iunie 2011, cadrele didactice şi personalul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor Tîrgu Ocna au participat la activităţile comemorative organizate de Primăria oraşului  Tîrgu Ocna dedicate acestor sărbători desfăşurate la Monumentul Independenţei – Biserica Răducanu.

Pentru a marca aşa cum se cuvine această zi cu triplă semnificaţie istorică şi ortodoxă, în cadrul programului, s-a  depus o coroană de flori, în memoria eroilor neamului.

Importanţa şi semnificaţia acestor sărbători reprezintă pentru Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare  Tîrgu  Ocna, o nouă oportunitate de a cultiva sentimentul  ataşamentului faţă de patrie şi de valorile istorice ale neamului, din perspectiva apartenenţei la sistemul naţional de ordine publică şi siguranţă naţională ale statului.

 

Comisar de penitenciare

Vasile SCUTARU

Directorul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de penitenciare Tg.Ocna

COMUNICAT DE PRESĂ SNPAP

Aprilie 7, 2011

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la vizita de studiu a unei delegaţii de la

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna în Germania

Având în vedere consolidarea cooperării cu sistemele penitenciare din străinătate şi intensificarea procesului de modernizare a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna prin promovarea unor schimburi de experienţă cu instituţii similare din străinătate, se continuă seria întâlnirilor bilaterale cu centrul bavarez de pregătire a personalului de penitenciare din Germania. În acest sens, în perioada 27 martie – 01 aprilie 2011, o delegaţie din partea Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a efectuat o vizita de studiu în Germania. Delegaţia română a fost constituită din comisar şef de penitenciare Marius Şova – şeful catedrei de Teorie şi Practică Penitenciară din cadrul SNPAP Tîrgu Ocna; comisar de penitenciare Lenuţa Dănilă – şeful catedrei de Ştiinţe Juridice şi Socio-umane din cadrul SNPAP Tîrgu Ocna şi comisar de penitenciare  Cristian Maurer, de la Penitenciarul Slobozia, în calitate de translator. Vizita delegaţiei române s-a desfăşurat în baza relaţiilor de colaborare stabilite prin protocolul de colaborare cu Centrul de Pregătire a Personalului de Penitenciare din Straubing, Bavaria Germania (Bayerische Justizvollzugsschule Straubing), semnat în luna mai 2010, când a avut loc şi un prim contact oficial prin prezenţa la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a unei delegaţii de la Straubing – Germania. În baza acestui protocol s-au desfăşurat deja patru întâlniri oficiale – două la Tîrgu Ocna şi două la Straubing, între reprezentanţi ai celor două instituţii, în urma cărora s-au stabilit condiţiile în care va funcţiona protocolul, obiectivele colaborării, precum şi modalităţile în care aceste obiective vor fi atinse.

Obiectivele acestei deplasări au avut ca scop documentarea membrilor delegaţiei române în ce priveşte:

– identificarea de noi metode de planificare a învăţământului, în special organizarea procesului de învăţământ pe module;

–    selecţionarea şi pregătirea specifică a lectorilor proveniţi dintre specialiştii din  sistemul penitenciar;

–    organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică; activitatea ofiţerului de formare profesională;

–    sistemul de formare continuă (oferta educaţională şi sistemul de aplicare de către personal);

În cadrul itinerariului deplasării au fost vizitate instituţii din landul Bavaria:

Centrul de Pregătire a Personalului de Penitenciare din Straubing unde au fost prezentate informaţii privind organizarea procesului de pregătire iniţială (atât în ce priveşte partea teoretică cât şi cea practică), prin participarea delegaţiei la desfăşurarea unor cursuri teoretice şi la activităţi practice de instrucţia tragerii.

Penitenciarul Kaisheim, în vederea documentării privind organizarea stagiului de practică.

–    Şcoala de Poliţie din Eichstätt, unde delegaţia a participat la aplicaţii practice realizate de elevii şcolii.

În cadrul vizitei s-au stabilit şi obiectivele întâlnirilor ulterioare, ca perspectivă, prima dintre acestea fiind deja planificată în luna august printr-o vizită în România a  unei delegaţii din partea germană. Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna se află într-un proces firesc şi necesar de modernizare şi aliniere a standardelor proprii la cele europene, iar această vizită de studiu a oferit oportunitatea identificării unor soluţii, idei şi proiecte aplicabile instituţiei noastre dar şi sistemului penitenciar în general, cu privire la pregătirea iniţială şi continuă a personalului de penitenciare.

Pentru informaţii suplimentare, desemnăm ca persoană de contact pe doamna inspector de penitenciare Silvia VĂTAVU, telefon 0234/344149, interior 114, telefon mobil 0740114215, e-mail: svatavu@dgp.ro.

Comisar de penitenciare

Vasile SCUTARU

Directorul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna

Inspector de penitenciare Silvia VĂTAVU

Purtător de cuvânt

OFERTA EDUCATIONALA Administraţia Naţionala a Penitenciarelor

Martie 16, 2011


COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la Campania de prezentare a ofertelor educaţionale a

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

Promovarea carierei profesionale în cadrul sistemului penitenciar prinde contur prin derularea în toată ţară a Campaniei de prezentare şi promovare a ofertei de şcolarizare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru anul 2011.

Astfel, în perioada 16 -18 martie 2011, specialişti din cadrul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna desfăşoară o campanie de prezentare şi promovare a ofertei de şcolarizare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru anul 2011.

Programul campaniei de promovare a ofertei educaţionale va viza informarea elevilor de la următoarele instituţii de învăţământ:

–          Colegiul Naţional „Costache Negri” Tîrgu Ocna;

–          Şcoala de arte şi meserii Tîrgu Ocna;

–          Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” Onesti;

–          Grupul Şcolar „Gheorghe Asachi” Onesti.

Ca o noutate absolută, alături de specialiştii Şcolii vor participa la prezentarea şi promovarea ofertelor promoţionale un absolvent al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, un absolvent al Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna şi doi elevi ce urmează cursul cu durata de 1 an, seria 2010 – 2011.

Aceştia vor distribui liceenilor pliante de prezentare ale şcolilor care formează ofiţeri şi agenţi de penitenciare şi vor fi expuse diverse materiale care să capteze interesul elevilor claselor a XI-a şi a XII-a pentru această ofertă educaţională.

Campania va promova înscrierea pentru locurile destinate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la 3 instituţii de învăţământ penitenciar:

–          Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”Bucureşti – 45 locuri;

–          Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti – 12 locuri;

–          Institutul Medico-Militar Bucureşti – 15 locuri.

Facultatea de Poliţie din cadrul Academiei de Poliţie asigură formarea iniţială a ofiţerilor de penitenciare, licenţiaţi în domeniul fundamental „Ştiinţe juridice”, prin studii universitare de licenţă în domeniul „Drept”, specializarea Ordine şi siguranţă publică”.

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti organizează studii universitare de licenţă, cu durata de trei ani, în următoarele specializări „Psihologie – informaţii” şi „Studii de securitate şi informaţii”.

Institutul Medico-Militar Bucureşti este instituţia militară de învăţământ superior, subordonată Ministerului Apărării Naţionale prin Direcţia Medicală şi organizează cursuri în specializările medicină, medicină dentară, respectiv farmacie, viitorii medici, şcolarizaţi pentru Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

Oferta de şcolarizare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru anul  2011, cuprinde informaţii privind dobândirea calităţii de elev în cadrul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna.

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna este singura instituţie de învăţământ din România care asigură selecţionarea şi şcolarizarea agenţilor de penitenciare, prin cursuri cu durata de un an, având totodată şi un rol important în formarea profesională continuă şi perfecţionarea personalul din sistemul penitenciar prin susţinerea de cursuri, organizate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

Înscrierile pentru locurile  destinate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la cele trei instituţii de învăţământ superior, cât şi la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, se pot face la sediul unităţilor din sistemul penitenciar. Personalul birourilor resurse umane şi formare profesională din cadrul penitenciarelor este abilitat să îndrume şi să sprijine realizarea dosarelor de înscriere a candidaţilor.

Elementele de interes pentru tinerii dornici să dezvolte o carieră în domeniul execuţional penal se concentrează în jurul următoarelor aspecte:

– asigurarea unui loc de muncă stabil după absolvire, prin repartizarea într-o unitate din sistemul penitenciar;

– acordarea unei solde lunare pe timpul studiilor;

– asigurarea în condiţii de gratuitate a cazării, mesei, echipării, cursurilor şi asistenţei medicale pe timpul şcolarizării;

– acordarea, după absolvire, a gradului de ofiţer sau agent de penitenciare;

–  condiţii de salarizare decente;

– asigurarea unui climat organizaţional motivant, cu numeroase oportunităţi de dezvoltare a carierei;

–  posibilitatea de a face parte dintr-un segment important al siguranţei, apărării şi ordinii publice;

– posibilitatea de realizare pe plan profesional.

Pentru o mai bună informare asupra specificul sistemului penitenciar vă invităm să vizitaţi site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, www.anp-just.ro şi al Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna,  www.snpaptgocna.ro.

Pentru informaţii suplimentare, desemnăm ca persoană de contact pe doamna inspector de penitenciare Silvia VĂTAVU, telefon 0234/344149, interior 135, telefon mobil 0740114215, e-mail: svatavu@dgp.ro.

Comisar de penitenciare

Vasile SCUTARU

Directorul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de penitenciare Tg.Ocna

Inspector de penitenciare Silvia VĂTAVU

Purtător de cuvânt SNPAP

112 – SITUAŢII DE URGENTĂ – EDUCAŢIE ŞI PREVENIRE

Decembrie 7, 2010

În spiritul formării şi dezvoltării unui comportament corect în cazul producerii situaţiilor de urgenţă, la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna se continuă seria acţiunilor desfăşurate în baza protocolului încheiat  în zilele de 23 si 24 iunie 2010, între ASOCIAŢIA „SFÂNTUL NICOLAE CEL MILOSTIV” IAŞI, reprezentată prin Preot Neculai DORNEANU – preşedinte şi asistent universitar Lăcrămioara BOZ, coordonator Proiect „112 – SITUAŢII DE URGENTĂ – EDUCAŢIE ŞI PREVENIRE” şi ŞCOALA  NAŢIONALĂ DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR  DE PENITENCIARE – TÎRGU OCNA, reprezentată prin director, comisar de penitenciare Vasile SCUTARU.

În data de 06.12.2010, doamna asistent universitar Lăcrămioara Boz a desfăşurat la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tg.Ocna,  cea de-a patra acţiune referitoare la situaţiile de urgenţă, care s-­a adresat elevilor aflaţi la cursul cu durata de 1 an, seria 13.10.2010  – 26.08.2011.

Acţiunea a constat în activităţi teoretice şi practice privind prevederile unor acte normative, modalităţile prin care tinerii pot evita să devină victimele unor infracţiuni, importanţa apelului 112,  APEL UNIC DE URGENŢĂ şi apelarea corectă, exerciţii de apelare 112, prezentarea recomandărilor protecţiei civile privind comportamentul corect în cazul declanşării unor dezastre sau calamităţi naturale, recomandări privind primul ajutor în situaţii medicale de urgenţă, exerciţii de evacuare în caz de incendiu, exerciţiu de evacuare în caz de cutremur si salvarea persoanelor.

Inspector de penitenciare Silvia VĂTAVU

Purtător de cuvânt SNPAP

 

Rezultate admitere SNPAP

Septembrie 17, 2010

REZULTATELE ADMITERII LA SCOALA NATIONALA DE PREGATIRE A AGENTILOR DE PENITENCIARE – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2010 – POT FI REGASITE AICIwww.snpaptgocna.ro

.


Festivitatea de absolvire a Promoţiei 2010 de Agenţi de Penitenciare

August 31, 2010

În fiecare an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna se duce mai departe tradiţia organizării Festivităţii de absolvire cu ocazia acordării gradului de „agent de penitenciare” pentru promoţiile de elevi care finalizează cursurile şcolii. Festivitatea a avut ca momente principale comunicarea deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor de acordare a gradului profesional de agent de penitenciare absolvenţilor cursului, cuvântul invitaţilor de onoare, rostirea jurământului de credinţă de către absolvenţi, binecuvântarea promoţiei, anunţarea şefului de promoţie, discursul oficialităţilor, intonarea imnului naţional, defilarea proaspeţilor agenţi de penitenciare, dezvelirea plăcii de onoare a Şcolii şi premierea şefilor de promoţie.

Proaspeţilor absolvenţi le-au fost transmise de către conducerea şcolii aprecieri şi recunoştinţă pentru seriozitatea şi interesul de care au dat dovadă în pregătirea profesională, pentru rezultatele pe care le-au obţinut pe timpul şcolii, pentru înţelepciunea şi poate chiar curajul de a alege să trăiască şi să muncească în ţara lor, pe care, din păcate, mulţi tineri aleg să o părăsească, cu atât mai mult cu cât ei au ales o profesie dificilă şi solicitantă, care presupune riscuri şi provocări permanente, presiune şi sacrificii, un efort permanent pentru înţelegerea şi respectarea demnităţii umane în condiţii deosebite.

Pentru noii agenţi care au intrat acum în marea familie a lucrătorilor de penitenciare, absolvirea nu va reprezenta un final ci, mai degrabă un nou început, căci ei vor merge în unităţile în care au fost repartizaţi cu încrederea deplină că sunt pregătiţi să facă faţă oricăror provocări şi să dovedească că sunt buni profesionişti, să tindă spre ţeluri mai înalte, pentru că, din fericire, vor lucra într-un sistem care încurajează deschis competiţia şi evoluţia în carieră .

.

SURSA : www.snpaptgocna.ro

Promoţie nouă de Agenţi de Peniteciare

August 24, 2010

La sediul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare din Târgu Ocna, va avea loc vineri, 27 august, festivitatea de absolvire a promoţiei 2009 – 2010 de agenţi de penitenciare, cu un număr de 215 elevi. La acest eveniment vor participa în calitate de invitaţi, ministrul Justitiei – Cătalin Predoiu, subsecretarul de stat din Ministerul Justiţiei – Radu Constantin Ragea, directorul general al Administratiei Naţionale a Penitenciarelor – chestor de penitenciare dr. Ioan Bala, preşedintele Consiliului Judeţean Bacău – Dragoş Benea, conducătorii instituţiilor din sistemul public de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din judeţul Bacău, oficialităţi locale. La festivitate vor participa şi invitaţi din străinătate, de la Centrul de Pregătire al Personalului de Penitenciare din Straubing – Bavaria, Şcoala de Administraţie Penitenciară din Agen Franţa si de la Departamentul Instituţiilor Penitenciare din Republica Moldova. Potrivit protocolului, directorul general al ANP, va comunica decizia de acordare a gradului profesional de agent de penitenciare absolvenţilor cursului, dupa care va urma cuvântul invitaţilor de onoare, rostirea jurământului de credinţă de către absolvenţi, binecuvântarea promoţiei, anunţarea şefului promoţiei, discursul oficialităţilor, intonarea imnului naţional, defilarea proaspeţilor agenţi de penitenciare, dezvelirea plăcii de onoare a SNPAP şi premierea sefului de promotie. “Absolvirea acestei şcoli, constituie un eveniment cu profunde semnificaţii şi emoţii atit pentru unitatea noastra cât şi pentru ANP, întrucât marchează intrarea în rândul personalului a unei noi promoţii de agenti de penitenciare, moment deosebit de important, care fundamentează ataşamentul şi dăruirea acestora faţă de profesie şi sistemul din care vor face parte”, a declarat comisarul de penitenciare Vasile Scutaru, directorul SNPAP Târgu Ocna, singura instituţie de invătământ din Romania, care asigură selectionarea şi şcolarizarea agenţilor de penitenciare la cursuri cu durata de un an, având totodată şi rolul de a perfectiona personalul din sistemul penitenciar prin susţinerea de cursuri de pregatire profesională, organizate de ANP.

SURSA : ZIARUL DE BACAU