Posts Tagged ‘snpap tg ocna’

COMUNICAT DE PRESĂ SNPAP

Aprilie 21, 2011

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu privire la acţiuni de împădurire şi de ecologizare 

În spiritul promovării unor atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător, elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna se alătură acţiunilor de salvare a patrimoniului nostru natural . În acest sens, în ziua de 20 aprilie 2011,  elevii Şcolii  au participat la acţiuni de împădurire şi de ecologizare în localitatea Slănic Moldova.

Au fost plantaţi peste 350 puieţi de brad, după care voluntarii au desfăşurat acţiuni de curăţire-salubrizare a spaţiilor verzi din parcul staţiunii. Aceste acţiuni reprezintă rodul unei îndelungate şi fructuoase colaborări cu Primăria staţiunii Slănic Moldova, ce vizează campanii de responsabilitate socială, îndreptate spre protejarea mediului înconjurător şi promovarea principiilor ecologice.

Mesajul transmis este acela că fiecare dintre noi poate contribui semnificativ la ameliorarea şi protejarea mediului înconjurător.

 Comisar de penitenciare

Vasile SCUTARU

Directorul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de penitenciare Tîrgu Ocna


Reclame

112 – SITUAŢII DE URGENTĂ – EDUCAŢIE ŞI PREVENIRE

Decembrie 7, 2010

În spiritul formării şi dezvoltării unui comportament corect în cazul producerii situaţiilor de urgenţă, la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna se continuă seria acţiunilor desfăşurate în baza protocolului încheiat  în zilele de 23 si 24 iunie 2010, între ASOCIAŢIA „SFÂNTUL NICOLAE CEL MILOSTIV” IAŞI, reprezentată prin Preot Neculai DORNEANU – preşedinte şi asistent universitar Lăcrămioara BOZ, coordonator Proiect „112 – SITUAŢII DE URGENTĂ – EDUCAŢIE ŞI PREVENIRE” şi ŞCOALA  NAŢIONALĂ DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR  DE PENITENCIARE – TÎRGU OCNA, reprezentată prin director, comisar de penitenciare Vasile SCUTARU.

În data de 06.12.2010, doamna asistent universitar Lăcrămioara Boz a desfăşurat la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tg.Ocna,  cea de-a patra acţiune referitoare la situaţiile de urgenţă, care s-­a adresat elevilor aflaţi la cursul cu durata de 1 an, seria 13.10.2010  – 26.08.2011.

Acţiunea a constat în activităţi teoretice şi practice privind prevederile unor acte normative, modalităţile prin care tinerii pot evita să devină victimele unor infracţiuni, importanţa apelului 112,  APEL UNIC DE URGENŢĂ şi apelarea corectă, exerciţii de apelare 112, prezentarea recomandărilor protecţiei civile privind comportamentul corect în cazul declanşării unor dezastre sau calamităţi naturale, recomandări privind primul ajutor în situaţii medicale de urgenţă, exerciţii de evacuare în caz de incendiu, exerciţiu de evacuare în caz de cutremur si salvarea persoanelor.

Inspector de penitenciare Silvia VĂTAVU

Purtător de cuvânt SNPAP